Nabídka       Kontakty       Aktuality

    Ing. Jiří Cihlář
      dopravní inženýr
      autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb (ČKAIT)
      auditor bezpečnosti pozemních komunikací
      zkušební komisař u státních zkoušek na ČVUT Fakulty dopravní
      předseda komise pro dopravu ve městě Choceň


       Motta
        Selský rozum je víc než norma.
        Bezpečná řešení mohou být i netradiční.
      Aktuality
        Nabídka volné pracovní pozice - Projektant dopravních staveb.
        Nabídka HPP, pracoviště Praha 6. Pro více informací volejte 604 982 826.
        Nahoru


     Nabídka
        Zpracování všech stupňů projektových dokumentací dopravních staveb (od konceptu po autorský dozor)
        Konzultační činnost
        Inženýrská činnost
        Koordinační činnost

      PRO OBCE A MĚSTA
        Analýzu dopravní situace, návrh řešení rizikových faktorů
        Návrh optimalizace dopravy, návrh vhodné regulace
        Návrh zklidnění intravilánových komunikací
        Řešení dopravy v klidu
        Pasportizace dopravní sítě a dopravního značení

      PRO PROJEKČNÍ ATELIERY A SOUKROMÉ INVESTORY
        Zajištění podkladu a vyřízení připojení nemovitosti/pozemku
        Nahoru


      Kontakty
         Sídlo:                  Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň
         Provozovna:      Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6
         Mobil:                604 982 826
         E-mail:               mail@jiricihlar.eu
         IČ:                       74598716
        Nahoru
Webdesign ©Cihla - kontaktní email